بنا به درخواست مراجعه کنندگان به دپارتمان آگاهانه، کلاسهای درسی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می‌شوند. هم‌چنین مشاوران حاضر در دپارتمان بر اساس روحیات دانش‌آموزان به آنها پیشنهاد می‌دهند که کدام کلاسها را انتخاب کنند و مناسب‌ترین گزینه برای آنها کلاسهای خصوصی است یا نیمه خصوصی.