خدمات مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه: مشاوره

 

برگزاری جلسات مشاوره مرتب و منظم از مهم‌ترین مواردی است که در دپارتمان آگاهانه مورد توجه است. مشکل بسیاری از دانش‌آموزان در سالهای اخیر این بوده است که مشاوران به دلیل حجم کاری و تعداد دانش‌آموز وقت بسیار کمی برای رسیدگی به آنها دارند و بعضاً برخی دانش‌آموزان از داشتن جلسات منظم مشاوره محروم مانده اند. در دپارتمان آگاهانه شرایط به نحوی برنامه‌ریزی شده است که هر دانش‌آموز به طور منظم جلسات مشاوره داشته باشد. یادگیری مهارتهای مربوط به آزمونها و تست زدن و کنترل استرس و بسیاری موارد مهم دیگر تنها با برگزاری منظم جلسات مشاوره ممکن است. بدین صورت هر دانش آموز در طول سال تحصیلی می‌داند که چگونه درس بخواند و چگونه آزمون بدهد و چگونه بهترین بازدهی را در محیط خانه و مدرسه و یا کتابخانه و …. برای خودش ایجاد کند. به گفته بسیاری از رتبه های برتر کنکور در سالهای اخیر، داشتن مشاور خوب از مهمترین دلایل موفقیت در کنکور است. برنامه دپارتمان آگاهانه هم دقیقا بر اساس همین نیاز دانش‌آموزان طراحی شده است.