کنکور آگاهنه

برنامه هفتگی کلاس های نیم سال اول کنکور(ریاضی/تجربی)

/
[gview file="http://www.agahane.ir/mainfol/uploads/2013/09/konkoor.pdf"] ساعت شنبه یک‌شنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه 10:00-8:30 آزمون 11:45-10:15 شیمی (احسان فهام) آزمون 13:30-12 شیمی (احسان ف…

پکیج‌های مشاوره تحصیلی سال تحصیلی 93-1392

/
[gview file="http://www.agahane.ir/mainfol/uploads/2013/09/moshavere.pdf"] ردیف مشاوره تحصیلی شخ…

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه سوم دبیرستان

/
  [gview file="http://www.agahane.ir/mainfol/uploads/2013/09/kelas3.pdf"]     شنبه یک شنبه …

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه دوم دبیرستان

/
  [gview file="http://www.agahane.ir/mainfol/uploads/2013/09/kelas2.pdf"]   شنبه یک شنبه …

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه اول دبیرستان

/
[gview file="http://www.agahane.ir/mainfol/uploads/2013/09/paye1.pdf"]       شنبه یک‌شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه …