کنکور آگاهنه

برنامه هفتگی کلاس های نیم سال اول کنکور(ریاضی/تجربی)

Download (PDF, Unknown)

ساعت

شنبه

یک‌شنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنج‌شنبه

جمعه

۱۰:۰۰-۸:۳۰

آزمون

۱۱:۴۵-۱۰:۱۵

شیمی

(احسان فهام)

آزمون

۱۳:۳۰-۱۲

شیمی

(احسان فهام)

تحلیل آزمون

۱۵:۱۵-۱۳:۴۵

ریاضی تجربی

(مهندس نبی­ئی)

ریاضیات گسسته

(مهندس صبا مهدوی)

عربی

(منصوری فر/ ساداتی شاد)

ادبیات و زبان فارسی

(بهروز ثروتی/حامد خادمی)

۱۷-۱۵:۳۰

ریاضی تجربی

(مهندس نبی­ئی)

هندسه تحلیلی

(مهندس صبا مهدوی)

دین و زندگی

(روزبه فکری)

فیزیک

(مهندس سیروس یعقوبی)

۱۸:۴۵-۱۷:۱۵

زیست شناسی

(محمد همدانی)

دیفرانسیل و انتگرال

(مهندس افشین نبی­ئی)

زبان انگلیسی

(دکتر ترکاشوند)

با تأخیر شروع می شود

فیزیک

(مهندس سیروس یعقوبی)

۲۰:۳۰-۱۹

زیست شناسی

(محمد همدانی)

دیفرانسیل و انتگرال

(مهندس افشین نبی­ئی)

پکیج‌های مشاوره تحصیلی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

Download (PDF, Unknown)

ردیف

مشاوره تحصیلی شخصی

پشتیبانی

آزمون­های آزمایشی

(قلم­چی، گزینه۲، سنجش)

اردوی  مطالعاتی نوروزی

جمع­بندی و رفع اشکال

اسفند و فروردین

(ویژه کنکوری­ها)

شهریه

(تومان)

۱

۴۰ جلسه

*

۲۶ آزمون

*

*

برای دریافت اطلاعات مربوط به شهریه ، با آگاهانه تماس بگیرید!

۲

۲۵ جلسه

*

۲۶ آزمون

*

۳

۲۰ جلسه

*

۲۰ آزمون

۴

۲۰ جلسه

۱۰ آزمون

۵

۱۵ جلسه

۱۰ آزمون

۶

۱۰ جلسه

۷

پکیج درخواستی دانش آموز…

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه سوم دبیرستان

 

Download (PDF, Unknown)

 

 

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج‌شنبه

جمعه

۱۰:۳۰-۸:۰۰

آزمون

۱۲:۰۰-۱۰:۴۵

ادبیات

(بهروز ثروتی)

۱۳:۳۰ – ۱۲:۱۵

فیزیک

(مهندس ایمان جوانشیر)

هندسه ۲

(دکتر صبا مهدوی)

ریاضی تجربی

(مهندس نبی­ئی)

۱۵ – ۱۳:۴۵

فیزیک

(مهندس ایمان جوانشیر)

جبر و احتمال

(دکتر صبا مهدوی)

ریاضی تجربی

(مهندس نبی­ئی)

۱۶:۳۰ – ۱۵:۱۵

زیست شناسی

(محمد همدانی)

شیمی

(احسان فهام)

حسابان

(مهندس افشین نبی­ئی)

۱۸ – ۱۶:۴۵

زیست شناسی

(محمد همدانی)

عربی

(علی منصوری فر)

حسابان

(مهندس افشین نبی­ئی)

۱۹:۳۰-۱۸:۱۵

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه دوم دبیرستان

 

Download (PDF, Unknown)

 

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

۱۰:۳۰-۸:۰۰

آزمون

۱۲:۰۰-۱۰:۴۵

هندسه

(مهندس صبا مهدوی)

۱۳:۳۰ – ۱۲:۱۵

فیزیک

(مهندس سیروس یعقوبی)

۱۵ – ۱۳:۴۵

شیمی

(احسان فهام)

فیزیک

(مهندس سیروس یعقوبی)

۱۶:۳۰ – ۱۵:۱۵

زیست شناسی

(محمد همدانی)

عربی

(علی منصوری فر)

ادبیات

(بهروز ثروتی)

۱۸ – ۱۶:۴۵

زیست شناسی

(محمد همدانی)

ریاضی

(دکتر واعظ زاده)

۱۹:۳۰-۱۸:۱۵

ریاضی

(دکتر واعظ زاده)

کلاس های پاییز پیشرفته و فشرده : ویژه اول دبیرستان

Download (PDF, Unknown)

 

 

 

شنبه

یک‌شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

۱۰:۱۵ – ۸

آزمون

۱۱:۴۵ – ۱۰:۳۰

تحلیل آزمون

۱۳:۱۵ – ۱۲

عربی

(علی منصوری فر)

۱۵ – ۱۳:۴۵

ریاضی

(دکتر واعظ زاده)

ادبیات و زبان فارسی

(حامد خادمی)

۱۶:۳۰ – ۱۵:۱۵

ریاضی

(دکتر واعظ زاده)

زبان انگلیسی

(مهرزاد جعفری)

۱۸ – ۱۶:۴۵

فیزیک

(شایان آرین نژاد)

شیمی

(رامتین چیت سازها)

۱۹:۳۰-۱۸:۱۵

فیزیک

(شایان آرین نژاد)