روش مطالعه درس عربی و اهمیت آن در کنکور سراسری

+ توجه : نسخه PDF این مطلب در انتهای همین صفحه قابل مشاهده و دانلود می باشد.

روش مطالعه درس عربی و اهمیت آن در کنکور سراسری

نگاهی گذرا به نتایج کنکور سراسری نشان می دهد که در میان دروس عمومی، درس عربی تنها در میان داوطلبان ممتاز (به جز اندکی از آنان) مورد اقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس نشان نداده اند. تا جایی که در سال گذشته فقط ۱% از داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی موفق به کسب نمره ای بالاتر از ۵۰% شده اند. همین مسئله میزان تأثیرگذاری این درس را در تراز عمومی داوطلب و نتیجه ی نهایی وی بیشتر کرده است. این نوشتار در دو بخش ارائه می شود. نخست نگاهی آماری به نتایج درس عربی پذیرفته شدگان در کنکور سال ۹۰ خواهیم داشت، سپس به توضیح چند روش کاربردی برای ارتقای نمره ی داوطلبان عزیز در آزمون سراسری و آزاد می پردازیم. گزارش تفصیلی سازمان سنجش درباره آزمون سراسری ۹۱ به تازگی منتشر شده که در نوشتاری جدا بررسی می شود.

الف) نگاهی به آمار درس عربی در آزمون سراسری ۹۱

جدول های ارائه شده نشان می دهد در گروه ریاضی و فنی، درس عربی با میانگین ۱۴٫۶% با فاصله زیاد نسبت به سایر دروس عمومی در رتبه آخر قرار دارد. در گروه های تجربی و انسانی نیز نمرات پذیرفته شدگان در دروس عربی و زبان وضعیت نامطلوبی دارد. بنابراین روشن است که توجه بیشتر داوطلبان عزیز به درس عربی، افزایش نمره کل و تراز آنان را موجب خواهد شد.

گروه ریاضی و فنی

نمره

تعداد افراد

۳۳/۳۳-

۲

۳۰-_۲۰-

۹۶

۲۰-_۱۰-

۱۱۵۵

۰_۱۰-

۱۴۴۶۵

۰_۱۰

۶۶۳۷۹

۱۰_۲۰

۴۳۷۳۵

۲۰_۳۰

۲۲۹۵۸

۳۰_۴۰

۱۰۷۹۲

۴۰_۵۰

۶۳۷۲

۵۰_۶۰

۳۲۲۹

۶۰_۷۰

۲۰۳۰

۷۰_۸۰

۱۱۶۷

۸۰_۹۰

۴۰۸

۹۰_۱۰۰

۶۰

۱۰۰%

۲

میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه ریاضی و فنی

ادبیات

عربی

معارف

زبان

۲۴٫۲

۱۴٫۶

۲۵٫۷

۲۱٫۲

گروه علوم تجربی

نمره

تعداد افراد

۳۳/۳۳-

۲

۳۰-_۲۰-

۱۱۵

۲۰-_۱۰-

۱۲۴۹

۰_۱۰-

۱۷۷۶۹

۰_۱۰

۸۸۳۰۴

۱۰_۲۰

۴۷۶۰۰

۲۰_۳۰

۱۷۴۹۰

۳۰_۴۰

۹۴۹۰

۴۰_۵۰

۴۲۸۵

۵۰_۶۰

۲۶۸۸

۶۰_۷۰

۱۲۴۳

۷۰_۸۰

۶۹۷

۸۰_۹۰

۲۲۲

۹۰_۱۰۰

۵۶

۱۰۰%

۶

میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم تجربی

ادبیات

عربی

معارف

زبان

۱۹٫۴

۱۱٫۶

۲۸٫۶

۱۱٫۲

گروه علوم انسانی

نمره

تعداد افراد

۳۳/۳۳-

۵

۳۰-_۲۰-

۵۲۶

۲۰-_۱۰-

۶۲۲۷

۰_۱۰-

۴۹۷۲۰

۰_۱۰

۱۰۶۵۲۴

۱۰_۲۰

۳۷۲۵۷

۲۰_۳۰

۱۱۱۴۶

۳۰_۴۰

۵۱۸۳

۴۰_۵۰

۲۰۸۷

۵۰_۶۰

۱۳۳۳

۶۰_۷۰

۶۲۱

۷۰_۸۰

۲۹۷

۸۰_۹۰

۸۶

۹۰_۱۰۰

۱۷

۱۰۰%

۳

میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی

ادبیات

عربی

معارف

زبان

۱۰٫۳

۶٫۰۰

۱۷٫۶

۳٫۲

منبع: انتخاب رشته، انتخاب آینده/مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور/هفتم مردادماه ۱۳۹۱

ب) چه بخوانیم؟ چگونه بخوانیم؟

ترکیب سؤالات درس عربی عمومی در آزمون سراسری معمولا به این شکل است: ۶ سؤال ترجمه، ۲ سؤال تعریب، ۴ سؤال درک مطلب، ۲ سؤال تشکیل، ۳ سؤال اعراب و تحلیل صرفی و ۸ سؤال قواعد. در این مقاله به مبحث ترجمه می پردازیم و در نوبت های بعدی سایر مباحث را تحلیل خواهیم کرد.

برای تسلط بر سؤالات ترجمه راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:

الف) مأنوس شدن با متون عربی از طریق تکرار در قرائت صحیح متن قبل از ترجمه.

ب) مطالعه ی نکات کارگاه های ترجمه در انتهای هر درس و ترجمه ی متون نمونه ی آنها.

ج) دقت ویژه در ترجمه ی اسم های مفرد، مثنی و جمع، معرفه و نکره، ضمیر، فعل و ترکیب های وصفی و اضافی.

د) استفاده از نکات و تکنیک های ترجمه و مطابقت سریع آن با عبارت ها به جای ترجمهی کلمه به کلمه.

ه) در مراحل بعد و پس از کسب تسلط نسبی، برای به دست آوردن سرعت بالاتر در حل سؤالات ترجمه و تعریب، فراوان تست بزنید و حتی از زدن تست های تکراری پرهیز نکنید!

برای حل سؤالات تعریب(ترجمه از فارسی به عربی) بهتر است نخست به نکات دستوری و صحت آن ها توجه کنیم. زیرا غالبا در تست های تعریب، گزینه ها از نظر قواعد غلط دارند. پس باید کنترل و بررسی گزینه ها از نظر دستوری را در اولویت قرار دهید. به عنوان مثال دقت کنید که فعل غائب در ابتدای جمله مفرد می آید یا فعل در میان جمله با مبتدا مطابقت دارد یا مضاف تنوین و «ال» نمی گیرد. همچنین به این موارد نیز توجه داشته باشید: مطابقت موصوف و صفت، عملکرد نواسخ، مفرد، مثنی و جمع، قواعد منادی، مستثنی، حال، مفعول فیه و … البته اگر بر قواعد تسلط کافی ندارید بهتر است ریسک نکنید و به روش کلاسیک عمل کنید! یعنی ابتدا در عبارت فارسی فعل، ضمیر، ترکیب های اضافی و وصفی و … را به تفکیک مشخص و به عربی برمی گردانیم سپس به مطابقت آن ها با گزینه ها می پردازیم.

بنابراین برخلاف تصور بسیاری از دانش آموزان تسلط بر سؤالات ترجمه و تعریب وابسته به تسلط شما بر تکنیک های ترجمه و قواعد است و نیازی به حفظ کردن معنای لغات و … نیست! به عنوان نمونه برخی از نکاتی که دانستن و توجه به آن ها برای حل صحیح سؤالات این مبحث لازم است در پی می آید:

نمونه نخست: مضارع التزامی

۱- مضارع منصوب، به شکل التزامی ترجمه می شود. (حروف ناصبه عبارتند از: أن، حتی، لِ، کی، لکی، إذن و…)

یذهبُ: می رود                  حتی یذهبَ: تا وقتی که برود

یقولُ: می گوید                  لِیقولَ: تا بگوید

تتفکرون: اندیشه می کنید      أن تتفکروا: که اندیشه کنید

۲- اگر خبر لیت و لعلّ فعل مضارع باشد، التزامی معنا می شود:

لعلّ المسلمین یستیقظون من النوم: باشد که(شاید که) مسلمانان از خواب بیدار شوند.

۳- فعل ماضی در مقام دعا به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:

تـَقـَبـَّلَ اللهُ أعمالـَکُم: خداوند اعمال شما را قبول کند.                       جزاکَ اللهُ: خداوند به تو پاداش دهد.

۴- مضارع + مضارع : فعل دوم، مضارع التزامی ترجمه می شود:

أفتّشُ عن کتابٍ یُساعدُنی: به دنبال کتابی می گردم که مرا یاری کند.

۵- فعل شرط نیز التزامی معنا می شود:

أینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروجِ مشیّدهٍ: هرکجا باشید مرگ شما را درمیابد حتی اگر در دژهای مستحکم باشید.

نمونه دوم: شرط و جواب شرط

برخی ازادوات جازمه، که ادوات شرط نامیده می شوند، ۲ فعل مضارع را مجزوم می کنند(فعل های ماضی اگر در این قالب بیایند محلا مجزوم می شوند. اگر چه در ترجمه هیچ تفاوتی با فعل مضارع ندارند! «إن» حرف شرط ولی «مَن»، «ما»، «أینما» و … اسم شرط هستند. در اینگونه جملات، فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط می‌ نامند. فعل شرط ، مضارع التزامی و جواب شرط ، اخباری معنا می شود.

إن تجتهدوا فی دروسکم تنجحوا: اگر در درس هایتان تلاش کنید موفق می شوید.

ما تنفقوا من خیرٍ یعلمْه الله: هر آن چه از نیکی انفاق کنید؛ خداوند آن را می داند.

من حفر بئراً لِأخیه وقع فیها: هرکس برای برادرش چاهی بکند خودش در آن می افتد!

ادامه این بحث را در هفته های آینده دنبال کنید…

سید محمد رضا ساداتی شاد

Download (PDF, Unknown)

آگاهانه : مصاحبه با مجله سروش قسمت اول

مصاحبه با مجله سروش قسمت اول

آگاهانه : مصاحبه با مجله سروش قسمت اول

آگاهانه : مصاحبه با مجله سروش قسمت اول

 

 

متن مصاحبه با مجله سروش صدا و سیما

بخش اول

گزارش امروز درباره یک مرکز آموزشی استعدادهای درخشان در شمال تهران است. این مرکز با استفاده از روش های نوین آموزشی و بهره مندی از مرکز مشاوره و کلینیک تخصصی نوروفیدبک توانسته است گام های خوبی در زمینه ارتقای معدل و موفقیت تحصیلی بردارد. به این مرکز رفته ایم و با مدیر آن به گفتگو نشسته ایم.

لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید.

من سید محمد رضا ساداتی شاد مدیر و مؤسس گروه مشاوران و مدرسان استعدادهای درخشان «آگاهانه» هستم. بیش از ۲۰ سال در مدارس ممتاز شهر تهران به عنوان دبیر و سرگروه درس عربی و معارف خدمت کرده ام که حدود نیمی از آن کنار دانش آموزان استعدادهای درخشان سپری شده است.

درباره مجموعه آموزشی «آگاهانه» برای ما توضیح دهید.

«آگاهانه» را ۶ سال پیش به همراه جمعی از اساتید موفق و خوشنام مدارس استعدادهای درخشان، و برخی از دانش آموزان قدیمی خودمان راه اندازی کردیم. سیر فعالیت ما مشتمل بر تجارب گوناگون بوده است اما اکنون بر موضوعات مشخصی تمرکز کرده ایم. برای هر دانش آموزی پس از ورود به مجموعه مراحلی در نظر گرفته شده است. ۱- مشاوره تخصصی و برنامه ریزی شخصی ساز شده؛ ۲- انتخاب وضعیت مناسب آموزش برای آن دانش آموز: کلاس نیمه گروهی یا اختصاصی(در «آگاهانه» اعتقادی به کلاس گروهی و پرجمعیت وجود ندارد!) ۳- انتخاب پکیج مناسب نوروفیدبک جهت ارتقاء عملکرد ذهنی، افزایش تمرکز، حافظه و سرعت حل تمرین ۴- استفاده از خدمات تکمیلی مانند پانسیون مطالعاتی، آزمون های آزمایشی، مشاوره های بالینی، کتابخانه و باشگاه ورزشی و…

ظاهرا شما نخستین مرکز آموزشی خصوصی بوده اید که از تکنیک های روانپزشکی به صورت تکنولوژیک استفاده کرده اید.

این سؤالی است که با قاطعیت نمی توانم پاسخ دهم شاید مراکز دیگری هم باشند. با وجود نهادینه شدن استفاده از نوروفیدبک در مراکز آموزشی، ورزشی و… در اروپا و امریکای شمالی؛ هنوز به دلایل مختلف از جمله هزینه های بسیار گرانقیمت دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز آن؛ مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در کشورمان حاضر به ورود به این حوزه نشده اند. به هر حال تأثیر این روش در موفقیت دانش آموزان ما و حل مشکلات مختلف آنان بسیار فراتر از حد انتظار بوده است.

آیا برای دانش آموزان غیر کنکوری نیز خدمات آموزشی ارائه می کنید؟

بله اتفاقا بیشتر تمایل داریم دانش آموزان از اول یا دوم دبیرستان به ما مراجعه کنند. برنامه های خاصی برای دانش آموزان خاص تدارک دیده ایم. به ویژه کاندیداهای پزشکی یا مهندسی های مرغوب! به همین دلیل پیشنهاد می کنم دانش آموزان متوسط و ممتاز حتما در کلاس های پیش خوانی تابستان ۹۲ «آگاهانه» شرکت کنند.

سهم مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی در موفقیت مراجعان شما چقدر است؟

گام اول برای موفقیت تحصیلی بدون تردید مشاوره است. حتما شما هم دیده اید برخی از خانواده ها به دلیل برخورداری از تحصیلات عالی یا تجربه های محدود شخصی فکر می کنند می توانند مشاور خوب و کاملی برای فرزندان خود باشند. غافل از این که اکنون دانش مشاوره از پیچیده ترین علوم انسانی است. ضمن این که تغییرات مکرر در نظامات تحصیلی و پذیرش دانشگاه ها اجازه اشراف دقیق و کامل را از افراد غیر حرفه ای گرفته است.

مشاوره های تخصصی روانپزشکی یا روانشناسی در دستیابی به این موفقیت ها چه نقشی داشته است؟

مشاوره های بالینی و تخصصی که توسط افراد متعهد و باتجربه انجام می گیرد موجب برطرف شدن موانع تمرکز و یادگیری شده و توان تحصیلی فرد را شکوفا می کند. به عنوان مثال ممکن است یک دانش آموز به دلیل ابتلا به وسواس، اضطراب، افسردگی و … علاقه ای به درس خواندن نشان ندهد یا با وجود تلاش فراوان نتیجه دلخواه او و خانواده اش حاصل نشود. ما با مشاوره و انجام تست های لازم علل عدم موفقیت یا بی علاقگی او را یافته و با کمک خانواده وی برای حل این مشکل تلاش می کنیم.

کادر آموزشی مرکز شما چه مزیتی نسبت به مراکز مشابه «آگاهانه» دارند؟

در «آگاهانه» از بیش از ۲۰۰ دبیر برگزیده استعدادهای درخشان و مدارس ممتاز شهر تهران دعوت به همکاری کرده ایم که تقریبا ۴۰ نفر از ایشان به عنوان کادر اصلی و فعال در حال همکاری با ما هستند. دو نکته ای که در انتخاب همکاران به آن توجه ویژه داشته ایم نتایج سال قبل و رضایت دانش آموزان بوده است. به عبارت دیگر شهرت دبیر، تعداد تألیفات او، سوابق گذشته و عوامل اینچنینی جزو معیارهای ما نیست! امیدوارم همکاران عزیزم این جمله را نخوانند ولی به نظر من دوران اوج حرفه ای یک دبیر کنکور از یک ورزشکار حرفه ای کمتر است. شاید کمتر از ۱۰ سال! شاید چون فرصتی برای ریکاوری و به روز شدن ندارند. در سایر حوزه های آموزشی موضوع متفاوت است. معلمانی هستند که ۴۰ سال بدون فراز و نشیب در بالاترین سطح کیفی کار کرده اند.

چارت موفقیت در کنکور را چه می دانید؟

سؤال شیرینی است! پنج موردش سهم ماست و پنج مورد نیز وظیفه دانش آموز! سهم ما آموزش مناسب و ممتاز، سنجش مداوم و مستمر، برنامه ریزی شخصی ساز شده، مشاوره تحصیلی و بالینی و ارائه خدمات نوروفیدبک است. و تکلیف دانش آموز عبارت است از: صداقت و نظم در تمام سال تحصیلی، همت و تلاش خستگی ناپذیر، اعتماد به مشاوران و اساتید، انجام دقیق و با کیفیت برنامه درسی، خودکنترلی و پرهیز از پیچش!

یک توصیه مختصر برای راحت تر تست زدن دانش آموزان؟

ساده فکر کنند، جامع نگاه کنند و به خودشان پنالتی نزنند! فکر نکنند همه سؤالات دام آموزشی دارند. در این زمینه می توانند به مقالاتی که در وبسایت agahane.ir منتشر می شود مراجعه کنند. آزمون ها به شکلی طراحی می شوند که دانش آموز متوسط بتواند به اغلب سؤالات پاسخ دهد. در کنکور سراسری با میانگین ۶۰% تا ۷۰% می توان انتخاب رشته مطلوبی انجام داد.

حرف آخر برای دانش آموزان و خانواده آنان؟

به رنکینگ گرانبهاترین مواد جهان که مراجعه کنید Antimatter را به عنوان گرانقیمت ترین ماده معرفی کرده اند. جهت اطلاع هر گرمش ۶۲٫۵ تریلیون دلار است! به باور من ارزش ثانیه های زندگی با هیچ چیز قابل مقایسه و محاسبه نیست. هر هدف و برنامه ای دارید فقط به موقع شروع کنید…

 

 

 

 

مصاحبه با مجله سروش قسمت دوم

آگاهانه : مصاحبه با مجله سروش قسمت دوم

آگاهانه : مصاحبه با مجله سروش قسمت دوم

 

مرکز استعدادهای درخشان «آگاهانه» با استفاده از روش های نوین آموزشی و بهره مندی از مرکز مشاوره و کلینیک تخصصی نوروفیدبک توانسته است گام های خوبی در زمینه ارتقای معدل و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بردارد. بخش دوم گفتگوی ما با مدیر این مرکز را بخوانید.

آقای ساداتی شاد؛ در گفتگوی قبلی به «نوروفیدبک» به عنوان روشی جدید برای ارتقای عملکرد ذهنی دانش آموزان اشاره کردید. چه کسانی بیشتر از نوروفیدبک استفاده می کنند؟

نوروفیدبک میان روانشناسان و مشاوران به دوپینگ ذهنی- اخلاقی معروف است. در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموزان، دانش‌جویان، هنرمندان(به ویژه در حوزه موسیقی)، ورزشکاران و… در کشورهای پیشرفته و همچنین بسیاری از سازمان‌های معتبر جهانی از جمله سازمان علوم فضایی آمریکا(ناسا)، دانشگاه های معتبر بین المللی، آکادمی های پلیس و نیروهای امنیتی، باشگاه های معروف ورزشی و… به صورت حرفه ای و مستمر از نوروفیدبک استفاده می کنند.

در ایران چطور؟

در ایران نیز در ۵-۶ سال اخیر شاهد استقبال خوبی از این روش بودیم. یکی از دلایل مهم این استقبال پایداری و برگشت ناپذیری نتایج آن است. دلیل دیگر نیز عدم نیاز به استفاده از داروهای اعصاب و روان است. حتی در پروتکل های افزایش تمرکز یا درمان بیش فعالی دیگر نیازی به استفاده از ریتالین نخواهد بود. همکار خوب ما جناب آقای دکتر فرشاد اکبرپور نقش بسیار مهمی در گسترش این روش در کشور داشته اند. ایشان متخصص اعصاب و روان و دارای بورد تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان نیز هستند و کمک های بسیاری به پیشرفت دانش آموزان و سایر مراجعان «آگاهانه» می کنند.

لطفا برای خوانندگان ما فواید مختلف «نوروفیدبک» را به صورت فهرست وار بیان کنید.

آنچه در رفرنس های روانپزشکی آمده به صورت خلاصه عبارت است از: ارتقاء تمرکز و مهارت‌های ذهنی و شناختی، درمان کم‌توجهی و بی‌دقتی، تقویت حافظه بلندمدت، بهینه سازی تصمیم گیری، افزایش خلاقیت، افزایش هماهنگی جسم و ذهن، افزایش سرعت حل تمرین و تست، تقویت اراده و رهایی از تردیدهای آزاردهنده، رشد مهارت های هنری به خصوص در زمینه موسیقی، کنترل و کاهش انواع افسردگی، درمان اختلالات خواب، میگرن و دردهای مزمن، درمان وسواس، اضطراب و فوبیا، پیشگیری از آلزایمر و پارکینسون در سنین بالا، درمان اغلب موانع یادگیری و پیشرفت و…

مکانیسم عملکرد «نوروفیدبک» را بیشتر توضیح می­دهید؟

در این روش شما در برابر دو مانیتور LED می‌نشینید و الکترودی که روی گوش‌ها و سر شما قرار دارد امواج مغزی را دریافت و به کامپیوتر هدایت می‌کند. حالا شما با دیدن امواج مغزی خود روی صفحه مانیتور و با یکسری فعالیت های نرم افزاری مثل بازی، تماشای فیلم و… می‌توانید به تنظیم و کنترل آن بپردازید. در تمام این مراحل درمانگر در کنار شما نشسته و به شما یاد می‌دهد که چگونه می‌توانید این کار را بهتر انجام دهید. نوروفیدبک در واقع یک فرایند پیشرفته و بسیار مؤثر آموزشی است که در آن مغز خودتنظیمی را فرا می‌گیرد. در جریان آموزش، فعالیت مغز توسط اراده هشیار و ناهشیار کنترل می‌شود. یادگیری هشیارانه زمانی اتفاق می‌افتد که در می‌یابید چگونه سیگنال فیدبک شما به تمرکز، توجه و وضعیت ذهنی‌تان ارتباط پیدا می‌کند.

لطفا به برنامه های جدید مرکز «آگاهانه» در تابستان نیز اشاره ای داشته باشید.

علاوه بر برنامه بسیار استثنایی که برای دانش آموزان کنکوری و سال چهارمی در نظر گرفته ایم؛ بیشتر تمایل داریم دانش آموزان از اول یا دوم دبیرستان به ما مراجعه کنند. برنامه های خاصی برای دانش آموزان خاص تدارک دیده ایم. به ویژه کاندیداهای پزشکی یا مهندسی های مرغوب! به همین دلیل پیشنهاد می کنم دانش آموزان متوسط و ممتاز حتما در کلاس های پیش خوانی تابستان ۹۲ «آگاهانه» شرکت کنند. شرح این برنامه ها و سایر فعالیت های مرکز ما در وبسایت  agahane.ir قابل مشاهده است.

عوامل موفقیت دانش آموزان «آگاهانه» و رتبه های ممتاز آنان در کنکور را چه می دانید؟

سؤال شیرینی است! پنج موردش سهم ماست و پنج مورد نیز وظیفه دانش آموز! سهم ما آموزش مناسب و ممتاز، سنجش مداوم و مستمر، برنامه ریزی شخصی ساز شده، مشاوره تحصیلی و بالینی و ارائه خدمات نوروفیدبک است. تکلیف دانش آموز نیز عبارت است از: صداقت و نظم در تمام سال تحصیلی، همت و تلاش خستگی ناپذیر، اعتماد به مشاوران و اساتید، انجام دقیق و با کیفیت برنامه درسی، خودکنترلی و باز هم صداقت و نظم!