چقدر درس بخوانیم ، چقدر استراحت کنیم ؟

/
بیش‌ترین بازدهی مطالعاتی هنگامی است که شخص 50 دقیقه مطالعه ک…