اردوی مطالعاتی نوروزی آگاهانه

اردوی مطالعاتی ویژه نوروز ۱۳۹۷

اردوی مطالعاتی ویژه نوروز ۱۳۹۷

 

 

موفقیت شما را تضمین می کنیم

 12 رتبه زیر هزار در کنکور ۹۶

 دوم تا پانزدهم – دو هفته مطالعه بی وقفه و منظم

 روزانه ۱۴ ساعت مطالعه مفید

 پذیرایی بی نظیر و منحصر بفرد

 مشاوران تحصیلی استعدادهای درخشان

دبیران ممتاز برای رفع اشکال

مکانی روانشناسی شده ویژه تمرکز و مطالعه

 

همه در مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

تلفن رزرو:
۰۲۱۲۲۰۰۴۶۲۰
۰۲۱۲۲۶۳۷۶۴

 

اردوی مطالعاتی ویژه نوروز ۱۳۹۷

 

 

اردوی مطالعاتی نوروزی آگاهانه

اردوی مطالعاتی نوروزی آگاهانه