برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

فرصت صعود…

کلاس‌های تابستانی پیشرفته و فشرده

Counselors and Instructors Association of Talents

   گروه مشاوران و مدرسان استعدادهای درخشان   «آگاهانه»

 

سطح اول خدمات آموزشی در شمال تهران

www.agahane.ir

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

همراه با اساتید ممتاز مراکز استعدادهای درخشان

 

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

 

 

با هدف افزایش کیفیت یادگیری و جلوگیری از موانع و بحران‌های جسمی و روحی؛ کلیه دانش آموزان «آگاهانه» در طول سال تحصیلی از مشاوره پزشکان متخصص بهره‌مند می‌شوند:

 • دکتر علی رفیعی(متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان)
 • دکتر محمد آذرفر(عضو «ASN» و «ADA» انجمن‌های تغذیه و رژیم درمانی امریکا، رتبه۲۲کنکور)
 • دکتر محمد رضوانی(متخصص برجسته پوست، مو و زیبایی)

 

همه عوامل کسب نتیجه درخشان در یک بسته:

 • کادر انحصاری و فوق ممتاز
 • مشاوره و برنامه‌ریزی حرفه‌ای
 • برنامه‌ریزی شخصی‌ساز شده
 • پانسیون مطالعاتی I.P
 • نوروفیدبک و tDCS
 • پشتیبانی و کنترل مستمر
 • آزمون‌های هماهنگ کشوری(قلمچی، سنجش و…)

 

 

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

 

 

 

   دو شنبه چهار شنبه پنج شنبه
۱۳ – ۱۱:۴۵    

فیزیک

(مهندس صامت)

۱۴:۱۵ – ۱۳    

فیزیک

(مهندس صامت)

۱۶:۳۰ – ۱۵:۱۵  

عربی

(ساداتی شاد)

زبان فارسی و ادبیات

(بهروز ثروتی)

۱۸ – ۱۶:۴۵

ریاضی تجربی

(مهندس عائزی)

زیست شناسی

(دکتر حسن محمد نشتایی)

حسابان ۱

(مهندس عائزی)

شیمی۲

(دکتر وحید اسماعیلی)

۱۹:۳۰ – ۱۸:۱۵

ریاضی تجربی

(مهندس عائزی)

زیست شناسی

(دکتر حسن محمد نشتایی)

حسابان ۱

(مهندس عائزی)

شیمی۲

(دکتر وحید اسماعیلی)

 

 

 

مهندس مهسا صامت

مهندس عائزی

دکتر حسن محمد نشتایی

وحید اسماعیلی

دکتر وحید اسماعیلی

محمدرضا ساداتی شاد

بهروز ثروتی

پیش خوانی

پایه یازدهم
پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

فرصت صعود…

کلاس‌های تابستانی پیشرفته و فشرده

Counselors and Instructors Association of Talents

   گروه مشاوران و مدرسان استعدادهای درخشان   «آگاهانه»

 

سطح اول خدمات آموزشی در شمال تهران

www.agahane.ir

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

همراه با اساتید ممتاز مراکز استعدادهای درخشان

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

 

 

با هدف افزایش کیفیت یادگیری و جلوگیری از موانع و بحران‌های جسمی و روحی؛ کلیه دانش آموزان «آگاهانه» در طول سال تحصیلی از مشاوره پزشکان متخصص بهره‌مند می‌شوند:

 • دکتر علی رفیعی(متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان)
 • دکتر محمد آذرفر(عضو «ASN» و «ADA» انجمن‌های تغذیه و رژیم درمانی امریکا، رتبه۲۲کنکور)
 • دکتر محمد رضوانی(متخصص برجسته پوست، مو و زیبایی)

 

همه عوامل کسب نتیجه درخشان در یک بسته:

 • کادر انحصاری و فوق ممتاز
 • مشاوره و برنامه‌ریزی حرفه‌ای
 • برنامه‌ریزی شخصی‌ساز شده
 • پانسیون مطالعاتی I.P
 • نوروفیدبک و tDCS
 • پشتیبانی و کنترل مستمر
 •  
 • برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

  برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

  آزمون‌های هماهنگ کشوری(قلمچی، سنجش و…)

 

 

 

  شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۱:۴۵ – ۱۰:۳۰     ریاضی

(دکتر داوود مقصودی)

۱۳ – ۱۱:۴۵     ریاضی

(دکتر داوود مقصودی)

۱۴:۱۵ – ۱۳     زبان فارسی و ادبیات

(بهروز ثروتی)

۱۶:۳۰ – ۱۵:۱۵ عربی

(سید محمد رضا ساداتی شاد)

زیست شناسی

(محمد همدانی)

فیزیک۱

(مهندس سیروس یعقوبی)

۱۸ – ۱۶:۴۵ شیمی۱

(امید مصلایی)

زیست شناسی

(محمد همدانی)

فیزیک۱

(مهندس سیروس یعقوبی)

۱۹:۳۰ – ۱۸:۱۵ شیمی۱

(امید مصلایی)

   

 

 

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

 

سیروس یعقوبی

داوود مقصودی

محمد همدانی

امید مصلایی

محمدرضا ساداتی شاد

بهروز ثروتی

پیش خوانی

پایه دهم
پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی

برنامه کلاس‌های تابستانی پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی