مشاوره تحصیلی

در جلسه مشاوره تحصیلی چه می گذرد؟

/
گام اول: ارزیابی سطح فعلی دانش آموز و روند آموزشی و عادات مطالع…
مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - اردوی مطالعاتی نوروز98

پیک سنجش : شماره 1109 هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
پیک سنجش شماره 1109 پیک سنجش : شماره ۱۱۰۹ هفته نامه خبری و ا…
هفته نامه پیک سنجش

پیک سنجش : شماره 1108 هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
    پیک سنجش : شماره 1108 هفته نامه خبری و اطل…
اردوی مطالعاتی نوروز

چرا باید اردوی نوروزی آگاهانه را انتخاب کنم؟

/
افزایش رغبت و انگیزه برای درس خواندن فضای خانه در دوران نوروز خواه ناخواه ب…
مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - اردوی مطالعاتی نوروز98

اردوی مطالعاتی نوروز ویژه کنکور 1398

/
حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحالِ…   با نزدیک شدن به ایام نوروز این س…