مطالب توسط مدیرسایت

کلاسهای پایه

تسلط بر دروس پایه برای دانش‌آموزان مخصوصا در سال چهارم دارای اهمیت حیاتی است. هم به دلیل طرح سوال از دروس پایه و هم به منظور یادگیری بهتر دروس جدید نیاز است تا دانش‌آموزان بر دروس پایه تسلط داشته باشند. کلاسهای دروس پایه به همراه جمع‌بندی و تست برای هر درس در برنامه دپارتمان قرار […]