انتخاب رشته کنکور 1396 - مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

/
انتخاب رشته کنکور 1396 گروه مشاوران و مدرسان استعدادهای درخشا…

نکته و تست ممتاز ریاضیات تجربی

/
نکته و تست ممتاز ریاضیات تجربی  استاد علی مقدم نیا نیمه گروهی(۱۵ نف…

همایش ها و کلاس های نکته و تست 1395 - آگاهانه

/
«با استعانت از ذات قادر متعال» همایش­ ها و کلاس های نکته و تست «آگاه…

پانسیون رایگان با تمامی امکانات

/
مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه برگزار می کند: دو هفته پانسیون ب…

انتخاب رشته آگاهانه

/
انتخاب رشته کنکور انجام تست‌های ضروری جهت پیشگیری از انصراف…