اردوی مطالعاتی نوروز

گزارش اردوی مطالعاتی نوروز 98

/
گزارش اردوی مطالعاتی نوروز 98     اردوی نوروزی مجموعه آگاهانه از دو…
معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس

معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس

/
ضرایب دروس برای اهمیت دروس مشخص شده اند. با در نظر نگرفتن میزان…
هفته نامه پیک سنجش

پیک سنجش : شماره ۱۱۱۶هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
پیک سنجش شماره 1116 پیک سنجش : شماره 1116 هفته نامه خبری و ا…
مشاوره تحصیلی

در جلسه مشاوره تحصیلی چه می گذرد؟

/
گام اول: ارزیابی سطح فعلی دانش آموز و روند آموزشی و عادات مطالع…
مشاوره تحصیلی

پیک سنجش : شماره 1109 هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
پیک سنجش شماره 1109 پیک سنجش : شماره ۱۱۰۹ هفته نامه خبری و ا…