آیا گاوهای وحشی و دختران خواننده «بن سلمان» را نجات می‌دهند؟!

آیا گاوهای وحشی و دختران خواننده «بن سلمان» را نجات می‌دهند؟!
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳