اتاق ارومیه اولین اتاق بازرگانی ایران که در نقاط مختلف استان نمایندگی دارد

اتاق ارومیه اولین اتاق بازرگانی ایران که در نقاط مختلف استان نمایندگی دارد
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳