اصغر شاهوردی پس از ۱۱ سال با ویلچر به صحنه فیلمبرداری آمد/ عکس

اصغر شاهوردی پس از ۱۱ سال با ویلچر به صحنه فیلمبرداری آمد/ عکس
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳