اظهارات جالب یک نماینده مجلس در پی حواشی دیدار با خاتمی: او خطرناک است یا احمدی نژاد؟

اظهارات جالب یک نماینده مجلس در پی حواشی دیدار با خاتمی: او خطرناک است یا احمدی نژاد؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳