افزایش ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس های بین شهری اردبیل

افزایش ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس های بین شهری اردبیل
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳