امسال گذراندن نوروز در دوبی چقدر خرج دارد؟

امسال گذراندن نوروز در دوبی چقدر خرج دارد؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳