امیر دریادار خانزادی: سکان اقتدار دریایی در گام دوم انقلاب به جوانان سپرده می‌شود

امیر دریادار خانزادی: سکان اقتدار دریایی در گام دوم انقلاب به جوانان سپرده می‌شود
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳