انفجار ترقه دست انگشتان نوجوان اصفهانی را قطع کرد

انفجار ترقه دست انگشتان نوجوان اصفهانی را قطع کرد
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳