اولین تصاویر از انفجار در خط لوله گاز اهواز به ماهشهر

اولین تصاویر از انفجار در خط لوله گاز اهواز به ماهشهر
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳