تصاویر | خودروهایی که در انفجار خط لوله گاز اهواز سوختند (۱۶+)

تصاویر | خودروهایی که در انفجار خط لوله گاز اهواز سوختند (۱۶+)
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳