رئیس پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ به ۷۳ ماه زندان محکوم شد

رئیس پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ به ۷۳ ماه زندان محکوم شد
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳