رکورد در بازار نفت جهانی/ تولید نفت آمریکا ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت

رکورد در بازار نفت جهانی/ تولید نفت آمریکا ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳