رییس سازمان حمایت: چرا وزارت جهاد کشاورزی به اتهاماتش درباره گرانی نهاده‌های دامی جواب نمی‌دهد؟

رییس سازمان حمایت: چرا وزارت جهاد کشاورزی به اتهاماتش درباره گرانی نهاده‌های دامی جواب نمی‌دهد؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳