زمان و مکان تشییع پیکر مجید اخوان اعلام شد

زمان و مکان تشییع پیکر مجید اخوان اعلام شد
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳