عکس/تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام (ره)

عکس/تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام (ره)
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳