مرگ مرد ۲۲ ساله پس از سقوط ۹ طبقه‌ای / تصاویر

مرگ مرد ۲۲ ساله پس از سقوط ۹ طبقه‌ای / تصاویر
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳