مهلت خودروسازان برای رضایت گرفتن از مشتریان آخر فروردین تمام می‌شود

مهلت خودروسازان برای رضایت گرفتن از مشتریان آخر فروردین تمام می‌شود
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳