هر فرد “اهداکننده عضو” چند عضو را می‌تواند اهدا کند؟

هر فرد “اهداکننده عضو” چند عضو را می‌تواند اهدا کند؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳