وزیر صنعت: تفاهم دو میلیاردی فنی مهدسی با عراقی ها امضا کردیم

وزیر صنعت: تفاهم دو میلیاردی فنی مهدسی با عراقی ها امضا کردیم
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳