وزیر صنعت: تفاهم ۲ میلیاردی فنی مهدسی با عراقی‌ها امضا کردیم

وزیر صنعت: تفاهم ۲ میلیاردی فنی مهدسی با عراقی‌ها امضا کردیم
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳