وقتی فلان کنوانسیون در کشور مورد بحث است یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم نکنید

وقتی فلان کنوانسیون در کشور مورد بحث است یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم نکنید
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳