کدام پهپادهای سپاه در رزمایش الی بیت المقدس ۱ حضور دارند؟

کدام پهپادهای سپاه در رزمایش الی بیت المقدس ۱ حضور دارند؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳