۳۰ هزار پرنده مهاجر وارد تالاب «کانی برازان» مهاباد شدند

۳۰ هزار پرنده مهاجر وارد تالاب «کانی برازان» مهاباد شدند
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳