• دوره جدید کلاسهای کنکور آگاهانه 96-95

برنامه ویژه برای ورود به رشته‌های پزشکی ، داروسازی و …