نوشته‌ها

اردوی مطالعاتی نوروز

چرا باید اردوی نوروزی آگاهانه را انتخاب کنم؟

/
افزایش رغبت و انگیزه برای درس خواندن فضای خانه در دوران نوروز خواه ناخواه ب…
مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - اردوی مطالعاتی نوروز98

اردوی مطالعاتی نوروز ویژه کنکور 1398

/
حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحالِ…   با نزدیک شدن به ایام نوروز این س…
اردوی مطالعاتی نوروزی آگاهانه

اردوی مطالعاتی ویژه نوروز 1397

/
اردوی مطالعاتی ویژه نوروز 1397     موفقیت شما را تضمین می کنیم  …

اردوی مطالعاتی نوروز 1395 - دوران طلایی

/
باسمه تعالی حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحالِ اردوی مطالعاتی نورو…
مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - اردوی مطالعاتی نوروز98

اردوی مطالعاتی نوروزی آگاهانه

  باسمه تعالی حَوّل حالَنا إلی أحسَنِ الحالِ  …