نوشته‌ها

انتخاب رشته کنکور - بیوتکنولوژی - مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

انتخاب رشته کنکور – معرفی رشته بیوتکنولوژی

/
راهنمای انتخاب رشته کنکور معرفی رشته بیوتکنولوژی علم استفاده از می…
انتخاب رشته کنکور - گفتاردرمانی- مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

انتخاب رشته کنکور – معرفی رشته گفتار درمانی

/
راهنمای انتخاب رشته کنکور گفتاردرمانی متخصص گفتار درمانی به رفع اختلالات تلفظی یا…
معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس

معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس

/
ضرایب دروس برای اهمیت دروس مشخص شده اند. با در نظر نگرفتن میزان…
هفته نامه پیک سنجش

پیک سنجش : شماره 1109 هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
پیک سنجش شماره 1109 پیک سنجش : شماره ۱۱۰۹ هفته …
هفته نامه پیک سنجش

پیک سنجش : شماره 1108 هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

/
    پیک سنجش : شماره 1108 هفته نامه خبری و اطل…