کلاسهای درسی دپارتمان آگاهانه در بهترین شرایط محیطی و با استفاده از مجرب ترین اساتید دبیرستان و کنکور برگزار می‌شود.

استفاده از دبیران زبده دبیرستان‌های استعدادهای درخشان از امتیازهای منحصر به فرد این دپارتمان است. همراهی این دبیران در محیط ویژه دپارتمان که به طور ویژه برای آموزش دروس دبیرستان و کنکور طراحی شده اند بهترین بازدهی ممکن را به وجود آورده است.

برای دروس عمومی و اختصاصی رشته‌های مختلف برنامه‌ریزیهای علمی بر اساس نظرات با سابقه ترین مشاوران کشور در نظر گرفته شده است. هدف اصلی دپارتمان آموزش همراه با یادگیری کامل در محیط آن است.

بدین ترتیب دانش آموزان در طول کلاسها تمام نکات و مهارتهای مربوط به دروس را می‌آموزند و مرور می­کنند. کلاسهای فعال و با نشاط در محیط آموزشگاه بهترین شرایط را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا به بهترین موفقیت­های تحصیلی دست یابند.

 

IMG_7382

مدیریت مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه : سیدمحمدرضا ساداتی شاد