خدمات مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه: پانسیون مطالعاتی

 

 استفاده مستمر از فضای دپارتمان و امکانات آن از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای دانش‌آموزان است. فضای مطالعاتی مناسب در دپارتمان برای دانش‌آموزان مهیا شده است. بدین ترتیب آن دسته از دانش‌آموزانی که به دلایل مختلف نیاز به استقرار روزانه در آموزشگاه داشته باشند، می‌توانند با ثبت نام در این بخش در تمامی ساعات روز در آموزشگاه حضور پیدا کنند و به مطالعه بپردازند. تجربه نشان داده است که حضور در کنار دیگر دانش‌آموزان به دلیل ایجاد حس رقابت تاثیر مثبت در روند تحصیلی افراد ایجاد کرده است. پانسیون روزانه دپارتمان آگاهانه به همین علت تامین گشته است و بهترین امکانات محیطی را برای موفقیت تحصیلی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته است.