• دوره جدید و فشرده دین و زندگی کنکور - استاد دکتر محمد کریمی

برنامه ویژه برای ورود به رشته‌های پزشکی ، داروسازی و …