• برنامه کلاس‌های کنکور رشته‌های تجربی و ریاضی- کنکور 98
    برنامه کلاس‌های کنکور رشته‌های تجربی و ریاضی- کنکور 98

برنامه ویژه برای ورود به رشته‌های پزشکی ، داروسازی و …